Công trình cấp vật tư
Cung cấp vữa tự chảy không co ngót HT Construction Grout công trình Viettinbank Tower - Ciputra Hà Nội
08/11/2013
Vữa HT Construction Grout là vữa tự chảy, cường độ nén cao 60MPa, không co ngót nên được sử dụng đổ bù đầu cọc khoan nhồi sau khi cắt để đảm bảo khả năng chịu lực của toàn bộ công trình