Dầu bôi khuôn bê tông,giẻ lau công nghiệp
Sika separol
Giá tham khảo
Giẻ lau màu
8.500 VNĐ
8.000 VNĐ
Giẻ lau công nghiệp
15.000 VNĐ
12.000 VNĐ
Dầu bôi khuôn BK4
Giá tham khảo